Tag: オノマトペ

Từ tượng thanh, từ tượng hình, Onomatope – 擬声語, 擬態語, オノマトペ

Người Nhật đặc biệt hay sử dụng Từ tượng thanh, từ tượng hình, Onomatope – (擬声語, 擬態語, オノマトペ) trong hội thoại hàng ngày, cũng giống như nhiều từ Tiếng Nhật khác, một từ có thể mang nhiều sắc thái ý nghĩa tùy thuộc trong các ngữ cảnh khác nhau. Chúng rất khó nhớ, phát âm […]

Chi tiết...

amazon best sellers

make money online with shortlinks

make money online with banner