Tag: QR code online Nhật Bản

Khai báo hải quan online nhập cảnh Nhật Bản trên Visit Japan Web

Visit Japan Web là gì? Đây là trang web có thể sử dụng cho các thủ tục nhập cảnh (kiểm tra nhập cảnh, khai báo hải quan). Phục vụ mục đích khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Nhật Bản, dành cho cả người Nhật và người nước ngoài. Khi bạn đăng ký online […]

Chi tiết...

amazon best sellers

make money online with shortlinks

make money online with banner