Đăng ký Online – Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan

by in Công việc


Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, khi nghỉ việc ở công ty, trong vòng 14 ngày bạn cần thông báo cho Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản (出入国在留管理庁) biết, mọi người hay gọi là thông báo nghỉ việc lên Nyukan. Việc thực hiện trong vòng 14 ngày là cần thiết nhưng nếu vượt quá thì cũng không phải phạm pháp, đây chỉ là thông báo để Cục xuất nhập cảnh nắm rõ thông tin mà thôi.

Khi vào công ty mới, bạn cũng cần khai báo tương tự, đôi khi công ty chúng ta đã nghỉ hoặc sắp vào làm việc sẽ hỗ trợ giúp nhưng có nhiều công ty có ít người nước ngoài, các thủ tục này họ không hỗ trợ, có nhiều trường hợp người quản lý trực tiếp của bạn không biết việc cần thông báo Cục xuất nhập cảnh nữa.

Để tự bản thân mình thông báo, bạn có thể đến trực tiếp Nyukan gửi hồ sơ hoặc nộp thông báo online trong vòng vài phút thực hiện trên máy tính, điện thoại,… có kết nối Internet. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan bằng đăng ký Online.

Việc bạn cần làm là:

– Chuẩn bị trước một tài khoản Email để đăng ký và nhận thông báo kết quả.
– Đăng ký tài khoản trên website của Cục xuất nhập cảnh.
– Điền thông tin vào form có sẵn trên website của Cục xuất nhập cảnh.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút, với hướng dẫn như dưới đây.

 

1. Tạo tài khoản trên Website Cục xuất nhập cảnh

Bạn truy cập vào link sau: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Do chưa hỗ trợ tiếng Việt thời điểm hiện tại nên cứ theo tiếng Nhật để thực hiện nhé.

 

Chọn [中長期在留者はこちら] -> Ra màn hình Login. Vì bạn chưa có tài khoản nên ở màn hình này hãy chọn [認証ID発行] ở phía dưới để tiến hành đăng ký.

 

Chọn 認証ID発行

 

Màn hình đăng ký tài khoản

 

Ở màn hình đăng ký này bạn cần nhập thông tin như sau:

– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (NGUYEN VAN A)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Giới tính (性別): Nam (男, Male) hoặc Nữ (女, Female)
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム Viet Nam
– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số (Ví dụ: AB12345678DA)
– ID tài khoản (希望する認証ID): Bạn hãy đặt cho dễ nhớ, ghi lại để sau còn dùng đăng nhập. Giới hạn từ 6 ~ 20 ký tự. Ví dụ: nguyenvana123
– Mật khẩu (パスワード): Hãy nhập mật khẩu dễ nhớ, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Giới hạn từ 8 ~ 32 ký tự. Ví dụ: Nguyenvana@123
– Nhập lại mật khẩu (パスワード(再入力)): Nhập lại mật khẩu bạn vừa điền phía trên.
– Email của bạn (メールアドレス).
– Nhập lại email của bạn (メールアドレス(再入力)).
– Đồng ý với điều khoản khi đăng ký (利用規約): Hãy tích chọn 上記内容について理解した上で同意します
– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.
– Nếu khi nhấn [確認] mà không ra màn hình xác nhận thông tin, bạn hãy xem thông báo đỏ ở đâu thì điền thông tin lại ở đó.

 

2. Cách điền thông tin thông báo nghỉ việc

Đầu tiên hãy đăng nhập tài khoản của bạn bằng cách truy cập vào link sau và chọn lại [中長期在留者はこちら]: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

– Đăng nhập theo ID và Password mà bạn vừa tạo: nguyenvana123 và Nguyenvana@123
– Sau khi login, bạn hãy chọn [契約終了] để tiến hành đăng ký thông báo nghỉ việc.

 

Chọn nút Thông báo nghỉ việc hoặc Thông báo khi vào công ty mới

 

Màn hình đăng ký thông báo nghỉ việc

 

Ở màn hình trên, nhập thông tin như sau:

– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (NGUYEN VAN A)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Giới tính (性別): Nam (男, Male) hoặc Nữ (女, Female)
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム Viet Nam

– Khu vực sinh sống (住居地(都道府県市区町村)) : Hãy chọn [検索] và hiện lên form tìm địa chỉ của bạn

 

Chọn Khu vực sinh sống

 

+ 都道府県: Chọn tỉnh bạn sinh sống (Ví dụ: 1. 宮城県, 2. tiếp tục chọn [検索], 3. Hãy tìm khu bạn sống theo phân trang, 4. Chọn khu bạn sinh sống).
+ 住居地(町名丁目番地号等): Nhập địa chỉ nhà bạn. Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.

– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số (Ví dụ: AB12345678DA)
– 電話番号 và 携帯電話番号: Bạn tùy ý nhập hoặc bỏ qua số điện thoại.

– Ngày hết hợp đồng với công ty (契約が終了した年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Tên công ty (契約が終了した機関の名称). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty (契約が終了した機関の所在地 (都道府県市区町村)): Tiếp tục thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty (契約が終了した機関の所在地 (町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.

– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.
– Nếu khi nhấn [確認] mà không ra màn hình xác nhận thông tin, bạn hãy xem thông báo đỏ ở đâu thì điền thông tin lại ở đó.

Đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được email với nội dung như dưới, đã tiếp nhận thông báo của bạn. Sau khi xác nhận thông tin sẽ gửi mail cho bạn (thường là sau 1 ngày mình đã thấy kết quả).

 

Email nhận thông báo đang xác nhận thông tin

 

3. Cách điền thông tin thông báo chuyển việc sang công ty mới

Nếu bạn đã đi làm công ty mới, hãy khai báo theo nội dung như dưới đây.

Trở lại màn hình login từ link: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
– Đăng nhập theo ID và Password mà bạn vừa tạo: nguyenvana123 và Nguyenvana@123
– Sau khi login, bạn hãy chọn [新たな契約締結] để tiến hành đăng ký chuyển việc sang công ty mới.

 

Form thông báo chuyển việc sang công ty mới

 

Cách nhập thông tin các nhân của bạn tới phần số Điện thoại là tương tự với cách khai báo nghỉ việc phía trên. Chỉ khác phần sau đó là:

– Ngày ký hợp đồng với công ty mới (新たな契約を締結した年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày

– Tên công ty cũ (機関の名称(新たな契約の締結前)): Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty cũ (機関の所在地(新たな契約の締結前)(都道府県市区町村)): Thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty cũ (機関の所在地(新たな契約の締結前)(町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.

– Tên công ty mới (機関の名称(新たな契約の締結後)): Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty mới (機関の所在地(新たな契約の締結後) (都道府県市区町村)): Thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty mới (機関の所在地(新たな契約の締結後) (町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.

– Công việc tại công ty mới (新たな機関における活動の内容): Công việc mà bạn sẽ đảm nhận trong công ty mới. Ví dụ: システム エンジニア

– Bạn có thể bỏ qua phần (実際の活動場所).

– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.

Sau khoảng 01 ngày, bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung như dưới đây. Rất nhanh chóng và thuận tiện.

 

Email kết quả thông báo của bạn đã xác nhận thành công

 

4. Cách kiểm tra tình trạng thông tin của bạn đã đăng ký

Ngoài Email gửi thông báo kết quả về, bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn bạn gửi tại trang web của Cục, Chọn [中長期在留者はこちら] và đăng nhập với ID và Mật khẩu của bạn tại link sau: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Sau khi đã đăng nhập, bạn hãy chọn nút [届出状況参照].

Tại màn hình này có hiển thị thông tin ngày giờ bạn gửi đăng ký, tình trạng đăng ký. Nếu trạng thái (登録完了, Registration done) như dưới hình tức là bạn đã đăng ký thành công.

 

Khi bạn nghỉ việc hay chuyển công ty, hãy thực hiện đăng ký thông báo với Cục xuất nhập cảnh để tránh rắc rối không đáng có nhé.

 

Lưu ý với chức năng quên mật khẩu: Hiện tại tháng 08/2023, ở màn hình quên mật khẩu, trên một số thiết bị điện thoại bị lỗi không nhập thông tin được. Để thực hiện thao tác quên mật khẩu, các bạn cần dùng máy tính Desktop, Laptop là sử dụng bình thường.

 

♥♥♥ Nếu bạn có thời gian hoặc nhân tiện công việc muốn tới Nyukan đăng ký trực tiếp, có thể tham khảo tại đây: Đăng ký gửi đơn trực tiếp – Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan

 

 

Tags: , , , , ,
102 Comments
 • PHAM HONG PHUC - 08/10/2023 - 10:25 am

  em vào để đổi lại mật khẩu vì e quên mật khẩu mà vào điền vào chỗ ngày tháng năm sinh không điền được. nhờ ad giúp đỡ

  • admin - 09/10/2023 - 10:23 am

   Chào bạn, hiện tại đến thời điểm này chức năng quên mật khẩu bị lỗi không nhập được khi sử dụng điện thoại. Bạn nếu có chuyển sang laptop hay máy tính bàn là điền bình thường nhé.

 • Trung - 30/09/2023 - 8:26 pm

  Chào ad, mình muốn hỏi trong trường hợp sau khi mình xin nghỉ việc ở cty hiện tại và báo lên nyukan rồi, sau đó mình về vn 1 tháng xong quay lại để tìm việc mới thì nhập cảnh có dc ko ạ, mình cảm ơn.

  • admin - 02/10/2023 - 10:06 am

   Chào bạn, bạn về trong thời gian ngắn rồi quay lại thì thủ tục nhập cảnh vẫn như bình thường nhé. Bạn nên tính toán tìm công ty mới trong thời gian 3 tháng sau khi nghỉ việc để tránh ảnh hưởng visa nhé.

 • Duc Hieu - 20/09/2023 - 11:03 am

  cho em hỏi chút ạ.
  Ngày kí hợp đồng của em là 02/10/2023
  Nhưng khi nhập vào 新たな契約を締結した年月日 thì nó báo lỗi ạ.
  ngày em nhập online là 20/09/2023

  • admin - 21/09/2023 - 10:29 am

   Chào bạn, bạn thử tìm cách nhập trên máy tính hoặc chờ tới ngày 02/10/2023 thì nhập xem sao nhé.

 • Hoan - 12/09/2023 - 12:29 pm

  Ad cho em hỏi em khai báo online ạ em ghi sai phần địa chỉ công ty em muốn sửa lại như thế nào ạ có thể xoá đi làm lại được ko ạ và phần xoá để làm lại ở chỗ nào ạ

  • admin - 12/09/2023 - 3:36 pm

   Chào bạn, không có chỗ chỉnh sửa thông tin bạn ạ, trước khi gửi thông tin đã có màn hình cho bạn xác nhận rồi. Với làm online thì bạn tạo khai báo mới nhé.
   Về sau bạn chỉ cần kiểm tra trong phần 届出状況参照 là sẽ thấy bản khai thành công hay chưa.

 • H Son - 12/09/2023 - 12:39 am

  AD cho em hỏi ạ em nghỉ từ ngày 31 tháng 8 nhưng ngày 12 tháng 9 em mới khai báo nghỉ việc lên nuykan như vậy có sao ko ạ .

  • admin - 12/09/2023 - 9:36 am

   Chào bạn, trong vòng 2 tuần bạn khai báo như vậy là hoàn toàn không có vấn đề gì bạn nhé.

 • Hai - 07/09/2023 - 8:51 am

  admid ơi em mới nghỉ việc mà trong thời gian 3 thág đang tìm việc ấy e chưa báo niukan mà e về thì lúc quay lại có nhập cảnh được không ạ

  • admin - 07/09/2023 - 10:55 am

   Chào bạn, tính từ khi nghỉ việc, bạn không báo Nyukan trong vòng 14 ngày thì khi nhập cảnh cũng có thể không gặp trở ngại gì.

   Luật có quy định nếu bạn không tìm được việc mới hoặc không chứng minh đã tìm việc trong thời gian 3 tháng, không nhất định rằng visa bạn sẽ bị hủy bỏ. Nếu quá thời gian này, bạn có thể sẽ nhận hình phạt nào đó, ví dụ như lần gia hạn visa tiếp theo sẽ khó được chấp nhận.

   Vậy nên để yên tâm, bạn nên tìm công ty sớm và thông báo tới Nyukan nhé, có thể qua hình thức online, gửi bưu điện hoặc tới trực tiếp.

   Gửi tới bạn thông tin như vậy, chúc bạn mọi việc suôn sẻ.

 • Cường - 20/08/2023 - 1:26 pm

  Ad cho e hỏi e quên mk và ID nên muốn phát hành lại nhưng tại sao phần nhập ngày tháng năm sinh nó k kích vào được để đăng nhập ấy ạ

  • admin - 21/08/2023 - 10:38 am

   Chào bạn, hiện nay trên một số thiết bị điện thoại Android, iOS đều lỗi như bạn mô tả, còn trên máy tính vẫn hoạt động bình thường. Bạn dùng trên máy tính là nhập được bình thường nhé.

 • Ngọc - 17/08/2023 - 3:14 pm

  Chào Ad
  Mình đã tạo ID thành công nhưng nhập thì bị hiện thị sai mật khẩu sau đấy mình đã đổi mật khẩu nhưng ở phần đổi mật khẩu thì ngày sinh và giới tính k thể nào nhập dc cho dù mình đã đổi qua rất nhiều thiết bị khác
  Mong ad trả lời và giúp đỡ ạ

  • admin - 18/08/2023 - 9:45 am

   Chào bạn, mình vừa thử lại chức năng quên mật khẩu, đúng là trên một số thiết bị Android, iOS đều lỗi như bạn mô tả, còn trên máy tính vẫn hoạt động bình thường. Bạn dùng trên máy tính là được hỗ trợ tốt nhất nhé.

 • Trang - 09/08/2023 - 2:39 pm

  Mình mới nghỉ việc ở cty cũ (là seishain, không qua haken) và chuyển cty mới qua haken
  Ad cho mình hỏi thông tin công ty mới sau khi vào làm việc là cty haken hay cty mình sẽ vào làm ạ?

  • admin - 11/08/2023 - 9:59 am

   Chào bạn, thông tin sẽ là công ty Haken nhé. Giả sử về sau bạn cần xin giấy xác nhận của công ty thì bên Haken sẽ cung cấp giấy và địa chỉ là công ty mà bạn làm việc.

 • Nhi - 30/07/2023 - 9:11 pm

  Ad ơi sao link ko vào được vậy ạ

  • admin - 31/07/2023 - 10:58 am

   Chào bạn, link nào không vào được bạn ơi. Mình có kiểm tra thì link ens-immi của Website Cục xuất nhập cảnh vẫn vào bình thường nhé bạn.

 • Phi hung - 18/07/2023 - 9:00 pm

  Ad ơi, Trường hợp nghỉ cty để đổi visa kinh doanh nhưng kiểu gửi đơn nghỉ việc ngoài bưu điện rôi nghỉ thì nên báo với nyukan như thế nào ad nhỉ. Rồi nghỉ như thế có ảnh hưởng gì lúc mình shinsei visa k ad nhỉ

  • admin - 20/07/2023 - 10:39 am

   Chào bạn, trường hợp này bạn khai báo với nghỉ tới Nyukan, ngày nghỉ là ngày bạn ghi trong thư gửi công ty là được bạn ạ.

 • NGUYEN LONG - 18/07/2023 - 12:13 am

  xin chào admin ạ . em muốn hỏi từ lúc xin nghĩ việc ở công ty . thì em có bao nhiêu thời gian để kiếm việc khác để chuyển việc ạ . từ cuối tháng này em sẽ đăng kí thôi việc ạ . tại em nghe bạn em bảo là 2 tháng . có người bảo là 3 tháng . em muốn xác nhận cho chính xác ạ . mong admin trả lời giúp em

  • admin - 18/07/2023 - 12:14 pm

   Chào bạn, từ ngày nghỉ việc ở công ty, bạn có 3 tháng để tìm việc mới. Nếu quá 3 tháng mà chưa vào công ty mới hoặc không chứng minh được bạn đang nỗ lực tìm việc mới thì tư cách visa của bạn sẽ bị hủy.
   Vậy tốt nhất là bạn nên tìm công việc mới rồi thông báo nghỉ công ty hiện tại nhé. Thông thường khi bạn đỗ vào công ty mới sẽ có khoảng thời gian chờ đợi bạn 1~3 tháng, tùy vào kibou khi phỏng vấn bạn nhé. Chúc bạn mọi việc thuận lợi.

  • NGUYEN LONG - 28/07/2023 - 10:46 pm

   dạ . vậy có nghĩa là em được kiếm việc trong vòng 3 tháng . nếu công ty cần thử việc thì mình sẽ báo nyukan là kiếm được việc mới rồi nhưng đang đợi thử việc hay sao ạ

  • admin - 29/07/2023 - 12:48 pm

   Chào bạn, đúng vậy bạn. Để yên tâm và chắc chắn thì sau khi vào công ty, bạn thông báo tới Nyukan nhé.

 • NGUYEN LONG - 09/07/2023 - 11:39 pm

  em xin chào admin ạ . em vừa đi syu tháng 4 năm nay . hiện tại em đang làm và cuối tháng này em xin nghĩ việc ạ . là ngày 31/7 em báo online xin nghĩ việc . về công việc mới thì em phải thử việc 1 tháng từ 2/8 đến cuối tháng nếu công việc tốt sẽ được kí hợp đồng mới ạ . vậy admin cho em hỏi là nếu em chuyển việc thì đầu tháng 9 em sẽ báo nyukan là chuyển việc , còn 1 tháng thực tập ( trung bình tuần 40 h) thì có phải báo về điều đó không ạ .

  • admin - 10/07/2023 - 10:45 am

   Chào bạn, về nguyên tắc là kết thúc hợp đồng nghỉ việc, chuyển việc công ty mới thì bạn phải khai báo sau 14 ngày. Ở công ty mới có thời gian thử việc, thông thường cũng sẽ có hợp đồng, đóng bảo hiểm, … Theo mình có 2 phương phương án.

   1. Bạn xác nhận lại với công ty về hợp đồng hoặc chờ đầu tháng 9 xem ngày vào công ty để khai báo.
   2. Tới trực tiếp hoặc gọi điện thoại tới Nyukan, trình bày tình hình của bạn như vậy. Họ sẽ tư vấn cho bạn.

   Việc để quá 14 ngày khai báo cũng không sao cả, nên bạn có thể khai báo sau. Nếu khai báo chuyển việc nhiều quá thì có thể không có lợi cho bạn khi xin thủ tục sau này.
   Chúc bạn mọi việc thuận lợi.

  • NGUYEN LONG - 11/07/2023 - 10:13 am

   dạ em cảm ơn admin đã trả lời ạ .nếu như phương án thứ 1 thì chỉ cần đến lúc nhận hợp đồng công ty mới rồi báo chuyển việc là được đúng không ạ .

  • admin - 11/07/2023 - 10:01 pm

   Đúng rồi bạn, quá 14 ngày bạn khai báo cũng không sao cả, ngoại trừ trong thời gian này bạn xin giấy tờ liên quan tới Nuykan thì họ sẽ hỏi về tình trạng công việc của bạn thôi.

   Chúc bạn mọi việc thuận lợi.

 • Hương quỳnh - 06/07/2023 - 2:36 pm

  C ơi cho e hỏi là e gửi mail đến đang ghi là 登録中rồi. Có thể nào vào lại mục mk viêt để in r k ạ. Cty e bảo in ra mak kb in như nào😅mong c giúp

  • admin - 07/07/2023 - 7:24 am

   Chào bạn,

   Một là bạn in cái nội dung email mà họ gửi.

   Hai là nếu phía công ty yêu cầu nội dung chi tiết thì bạn tạo nội dung mới nhưng không gửi đi mà để đó và in ra thôi nhé.

 • hiep - 02/07/2023 - 7:25 am

  cho em hoi la neu cong ty chi doi ten thoi thi minh an vao phan 契約機関の名称に変更があった場合 thoi dung khong a .
  e binh luan tu may tinh cong ty nen khong co dau cau . mong ad thong cam

  • admin - 02/07/2023 - 12:02 pm

   Chào bạn, đúng rồi bạn ơi. Nếu tên công ty thay đổi thì bạn vào mục đó nhé.

 • Trang Pham - 13/05/2023 - 6:43 pm

  Cho em hỏi em ấn vào chỗ địa chỉ không được giờ làm cách nào ạ

  • admin - 18/05/2023 - 9:14 am

   Chào bạn, ở nơi nhập địa chỉ, bạn cần click vào nút màu xanh (検索) để chọn theo tỉnh, khu bạn sinh sống, chọn theo danh sách bạn nhé.

 • Minh quan - 09/05/2023 - 9:29 pm

  Chào add,
  Cho em hỏi là e đã nghỉ việc ở công ty cũ, trong thời gian sử dụng yukyu đó không tìm hiểu kỹ e đã đi vào làm ở công ty mới thì bị ảnh hưởng gì không ạ ?

  • admin - 11/05/2023 - 10:52 am

   Chào bạn. Mình xin trả lời bạn như sau.
   Trong thời gian sử dụng Yukyu bạn có thể tìm và vào làm công ty mới, luật pháp không cấm điều này.
   Tuy nhiên, theo luật pháp Nhật Bản thì Bảo hiểm tai nạn lao động có thể đóng ở cả 2 công ty nhưng Bảo hiểm sức khỏe, thất nghiệp, nenkin thì chỉ được đóng tại 1 công ty. Việc đóng ở 2 công ty là vi phạm pháp luật.
   Điều bạn cần làm là thông báo cho công ty mới về việc này, họ sẽ tính cụ thể thời gian và cần làm thủ tục liên quan tới bảo hiểm cho bạn. Sau đó nếu bạn cần làm gì sẽ được hướng dẫn, cũng có thể bạn cần thông báo tới công ty cũ nữa nhé.

   Chúc bạn sức khỏe và mọi việc thuận lợi.

 • AnJapan - 06/12/2022 - 8:01 pm

  Cho mình hỏi là nếu giới hạn thời gian tìm việc là 3 tháng mà chưa tìm được việc thì có bị cắt visa không ạ? Hay Mình có lý do vẫn đang shuukatsu thì Nyukan họ vẫn cho tư cách được ở lại ạ? Mình cảm ơn

  • admin - 07/12/2022 - 10:42 am

   Chào bạn,
   Trong thời gian 3 tháng nếu chưa có việc nhưng nếu bạn không làm gì thì sẽ bị cắt visa, còn nếu vẫn đang tìm việc mới hoặc có lý do chính đáng thì sẽ được xem xét. Và độ khó dễ còn tùy thuộc vào loại visa của bạn nữa nhé.
   Thông tin tới bạn như vậy.

 • Tuyet - 10/11/2022 - 4:31 pm

  P ơi cho mk hỏi mk ấn vào chữ tìm kiếm nó Ko hiện nên tỉnh vs thành phố mk nhập thì toàn báo lỗi v mk phải lm Tek nào để đăng ký dk đc ạ

 • NGO DUY HUYNH - 01/11/2022 - 11:24 pm

  Chào ad, cho mình hỏi là mình đăng ký chuyển việc online 2 năm trc giờ ko nhớ nội dung công việc trước đăng ký chính xác là j thì có cách nào kiểm tra là nội dung đã gửi ko ah, sợ lúc nộp gia hạn viza phần nội dung công việc ko khớp thì làm ntn ah

  • admin - 02/11/2022 - 9:26 am

   Chào bạn, về việc đăng ký thông báo này thì chỉ cần tên công ty, địa chỉ công ty thôi mà bạn ơi. Nội dung công việc nếu bên Nyukan yêu cầu thì bạn cứ khai như công việc hợp pháp trong công ty là được mà bạn.

 • Aki huynh - 01/11/2022 - 10:38 am

  E chào admin ạ,
  Visa hạn của em hạn đến tháng 6/2023, ngày 28/10 e vừa nghỉ việc ở cty và đang tìm việc mới.
  Tháng 12 e có kế hoạch về quê kết hôn, khoảng cuối tháng 1 e mới quay lại.
  1. Cho em hỏi là e vẫn có thể về nước được không.
  2. Thời gian cho phép lưu trú sau khi nghỉ việc là khoảng 3 tháng nhưng TH lúc quay lại chưa có việc mà e lại hết 3 tháng tìm việc thì không biết có nhập cảnh được không ạ. Không biết là có thể xin thêm dạng visa gì để có thêm thời gian tìm việc không ạ.
  Em cảm ơn,

 • Thịt gà luộc - 24/10/2022 - 10:31 am

  Cho mình hỏi chút với. Là mình khai báo được 1 tuần rồi và không nhận được email, nhưng kiểm tra ở phần 届出状況 là 完了登録. Mình chờ thêm 1 tuần nữa cho đủ 14 ngày nếu không có gmail đến từ nyukan thì việc đki như vậy được coi là hoàn thành k bạn, cảm ơn bạn 🙂

  • admin - 24/10/2022 - 1:06 pm

   Chào bạn, nếu kết quả đã là 完了登録 thì là được rồi đó bạn. Bạn kiểm tra hòm thư spam, trash,… xem mail có bị click nhầm vào đó không nhé.

 • Công - 19/10/2022 - 5:33 pm

  Ad cho mk hỏi mk khai báo trước 1 tháng so với ngày nghỉ viết trong giấy nghỉ việc có được không và nếu được thì phần viết ngày tháng năm hết hợp đồng k được chấp nhận

  • admin - 20/10/2022 - 10:31 am

   Chào bạn, thông thường là đăng ký sau ngày nghỉ bạn ơi. Bên Cục vẫn xem xét nên nếu có đăng ký trước được thì cũng phải tới ngày bạn nghỉ xem có thay đổi gì không. Khi ấy bạn mới nhận được thông báo tình trạng đã được xét duyệt hay chưa, thông tin tới bạn như vậy nhé.

 • Quyết - 14/09/2022 - 8:48 pm

  Chào bạn, mình mới nộp đơn nghỉ lên công ty cách đây 1 tuần, còn 3 tuần nữa mình sẽ chuyển vô làm công ty mới luôn. Vậy nên khai báo nyukan những loại khai báo gì? Mới nộp đơn 1 tuần thì có khai báo nyukan nghỉ công ty cũ được chưa, và khi vào công ty mới lại phải báo đã vô công ty mới phải không ạ? Mình cảm ơn ạ

  • admin - 15/09/2022 - 10:29 am

   Chào bạn,
   Bạn cần khai báo khi nghỉ công ty cũ. Có ghi ngày tháng nghỉ nữa nên tới khi nghỉ thì bạn khai báo.
   Sau khi vô công ty mới làm việc, bạn cần khai báo đã thông tin công ty, ngày tháng bắt đầu làm.
   Chúc bạn thành công.

 • tucanhmai - 12/09/2022 - 3:36 pm

  Cho mình hỏi mình về nước chơi 2 tháng nên nghỉ việc cty ,khi sang mình vẫn lam ở cty cũ .vậy có cần báo lên nyukan không ah? Nếu cần thì giờ báo nghỉ việc song mới báo chuyển việc hay là báo luôn chuyển việc vào cty làm ah!

  • admin - 13/09/2022 - 10:50 am

   Chào bạn, vẫn cần thông báo bạn ơi. Dù nghỉ việc và lại vào làm việc ở công ty cũ thì bạn vẫn cần nhập thông tin như bình thường bạn nhé. Chúc bạn đăng ký thuận lợi, thành công.

 • Linh - 31/08/2022 - 10:03 pm

  Chào ad nhé! Cho mình hỏi chút! Mình nghỉ việc cty cũ từ đầu tháng 7 và đầu tháng 7 mình về nước chơi 2 tháng. Hôm nay quay lại nhật làm ở cty mới thì có cần thông báo nghỉ việc cty cũ với niukan ko? Hay chỉ cần thông báo chuyển việc mới là dc? Xin cám ơn

  • admin - 01/09/2022 - 10:02 am

   Chào bạn, bạn vẫn phải thông báo thời điểm nghỉ việc công ty cũ và thời điểm làm công ty mới bạn nhé. Đăng ký càng sớm, nếu có làm giấy tờ gì cũng thuận lợi bạn ak. Chúc bạn thành công.

  • Linh - 01/09/2022 - 11:24 am

   Cám ơn ad nhé

 • Tu - 31/08/2022 - 6:16 pm

  Mình có thông báo online nhưng phần địa chỉ nơi cư trú của mình và công ty chỉnh sửa mãi vẫn báo lỗi ạ

  • admin - 01/09/2022 - 10:00 am

   Chào bạn, phần địa chỉ bạn lưu ý phải gõ 全角 nhé. Tức là để dạng chữ to ý. Mình ví dụ: 1 choume 1-2-3 thì sẽ ghi như sau:
   1丁目1-2-3 -> đúng
   1丁目1-2-3 -> sai
   Chúc bạn đăng ký lại thành công.

 • SON - 21/08/2022 - 1:44 am

  Mình chuyển nơi làm mà chưa chuyển địa chỉ mới vô thẻ,nyukan gọi đến bảo là đổi địa chỉ và thông báo online cũng được.cho mình hỏi muốn thông báo cho nyukan đã đổi địa chỉ ở đâu vậy ạ

  • admin - 21/08/2022 - 2:57 am

   Chào bạn,
   Nếu làm online thì bạn cứ theo hướng dẫn như trong bài viết này là được bạn nhé. Bắt đầu từ link trên Website Cục xuất nhập cảnh: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
   Chúc bạn đăng ký sớm có kết quả.

  • Oanh - 16/07/2023 - 12:42 pm

   ad cho e hỏi với ạ trước e có nhờ người báo chuyêbr viêc lên nyukan bằng hình thức onl nhưng giờ e xin lại ID và MK nhưng trước họ thông báo cho e bằng tài khoản gmail của họ giờ e chuyển việc muốn khai báo mà dùng tài khản gmail của e có được ko ạ hay bắt buộc phải gmail cũ của người kia ạ , xin ad tư vấn giúp e với ạ

  • admin - 16/07/2023 - 5:42 pm

   Chào bạn, bạn có thể thay đổi thành gmail của bạn nhé.
   Bạn cần đăng nhập theo ID và MK, tiếp theo vào phần [利用者情報変更] -> [メールアドレス変更] để thực hiện bạn nhé.
   Chúc bạn thực hiện thành công.

 • Ngọc - 21/08/2022 - 1:15 am

  Ad ơi cho mình hỏi, nếu chuyển việc mà không báo lên nyukan thì khi xin viza có bị ảnh hưởng gì không ạ, tại mình chuyển việc đã lâu nhung ko báo lên nyukan do mình ko biết là phải báo, giờ chỉ còn 2 tháng nữa là gia hạn viza rồi, ko biết có bị ảnh hưởng không ạ, mong ad rep sớm ạ

  • admin - 21/08/2022 - 1:26 am

   Chào bạn,
   Theo quy định là trong vòng 14 ngày phải thông báo lên Nyukan. Nhưng rất nhiều người quên, khi xin visa, gia hạn visa,… họ sẽ kiểm tra thông tin công ty quá khứ, hiện tại nữa. Thông tin không khớp thì sẽ có thư gửi về nhà, yêu cầu bạn phải thông báo chuyển công ty. Bạn nên thông báo cho Nyukan luôn nhé, theo Online hoặc tới trực tiếp (Online sẽ nhanh hơn đó bạn).
   Chúc bạn thuận lợi khi xin visa nhé.

 • Linh - 11/08/2022 - 11:26 am

  mình cảm ơn bạn nhé. thank nhiều

 • Linh - 11/08/2022 - 8:00 am

  khai báo lại cho phần công ty mới thôi à AD

  • admin - 11/08/2022 - 10:45 am

   Đúng rồi bạn ơi, chỉ phần công ty mới thôi bạn. Chúc bạn đăng ký sớm thành công nhé.

 • Linh - 10/08/2022 - 3:08 pm

  ad cho e hỏi, e đã khai báo online lên nyukan thành công, nhưng nội dung công việc mới mình nhầm. giờ có sửa lại nội dung không ạ hay nên làm thế nào thì tốt ạ. mình xin cảm ơn

  • admin - 11/08/2022 - 2:43 am

   Chào bạn, theo mình nghĩ có 2 hướng sau:
   – Nếu cần chính xác thì bạn có thể đăng ký lại từ đầu, khai báo thông tin công ty mới.
   – Nếu tên công ty, địa chỉ chính xác, chỉ có nội dung mô tả công việc bị nhầm thì bạn cứ để vậy thôi, cũng không cần thiết phải sửa lại.

   Thân chào bạn.

  • Linh - 11/08/2022 - 6:52 am

   mình cảm ơn nhé, tháng sau mình gia hạn visa thì có liệu có ảnh hưởng j ko nếu để nguyên nội dung công việc bị nhầm

  • admin - 11/08/2022 - 7:50 am

   Chào bạn, trong đơn gia hạn bạn cần ghi chính xác công việc hiện tại nên để không phải giải trình hay bổ sung giấy tờ, mình nghĩ bạn nên khai báo lại nhé.

 • Tuấn Hưng - 10/08/2022 - 11:10 am

  Cảm ơn add mình làm được rồi.

  • admin - 11/08/2022 - 11:55 am

   Chúc mừng bạn.

  • Đông - 13/10/2022 - 5:57 pm

   Fb tuấn hưng là gì vậy. Cho mk fb chỉ cách d ki cụ thể dk ko ạ

  • admin - 16/10/2022 - 8:25 pm

   Chào bạn. Bạn đăng ký như trên có thấy lỗi gì không ạ?

 • My Uyen - 02/08/2022 - 3:29 pm

  Xin cho em hỏi , em vừa nghỉ việc được tuần ,em đã báo lên cục xong . Giờ em tìm được việc mới xong , khoảng 1 tháng nữa em mới bắt đầu đi làm . Trong khoảng thời gian chờ đi làm lại thì em về nước chơi , vậy thì có được không ? Em có cần xin giấy tờ hay làm thủ tục với cục xuất nhập cảnh trước khi về không ?
  Em rất mong nhận được hồi sớm ! Xin cảm ơn !

  • admin - 03/08/2022 - 12:16 am

   Chào bạn, chúc mừng bạn đã tìm được việc mới.
   Hiện tại bạn đã thông báo đã nghỉ việc lên Nyukan là ok rồi. Tới ngày đi làm công ty mới thì bạn khai báo mới là được bạn nhé.
   Ngoài ra thời gian khi bạn về nước và quay lại làm việc mà visa vẫn còn hiệu lực thì không cần làm thủ tục gì nữa đâu bạn.
   Chúc bạn có chuyến về nước vui vẻ!

 • Thành - 20/07/2022 - 10:22 am

  AD cho mình hỏi lúc đăng kí mình không nhận được email đăng kí thành công.
  Nhưng vẫn đăng nhập được bình thường.

  • admin - 21/07/2022 - 12:28 am

   Chào bạn, bạn đăng nhập được bình thường thì cứ vào đăng ký thông báo bạn nhé. Sau đó hệ thống sẽ gửi email về, khi đó đăng ký thành công hay chưa thì cũng có email gửi về nhé bạn.
   Thông báo như này nè bạn:
   本登録完了後に,「届出情報本登録完了のお知らせ」メールを改めて送信します。
   エラーがあった場合は,「届出情報本登録エラーのお知らせ」メールを送信します。

 • Nga - 11/07/2022 - 1:54 pm

  mình không thể truy cập vào link online đó. Bạn có biết tại sao không ạ?

 • Huu - 10/07/2022 - 5:00 pm

  Chào ad em hỏi chút ạ .Em mới sang Nhật em theo diện kĩ sư bằng cơ khí nhưng khi đội haken đón em và đưa em vào cty thì lại là cty xây dựng khác hoàn toàn với chuyên ngành của em .Cho nên em đã ko làm và chưa kí kết hợp đồng gì cả .Nhưng trên thẻ gai em có ghi tên địa chỉ chỗ ở của cty.Giờ em muốn chuyển việc vậy phải báo lên nyukan làm sao ạ

  • admin - 12/07/2022 - 6:42 am

   Chào em,
   Do em chưa ký kết hợp đồng với công ty nên có lẽ chưa có giấy tờ thuế và liên quan tới công ty. Em liên hệ lại với bên Haken xem lại thủ tục, giấy tờ với công ty nhé.

 • Ngọc - 10/07/2022 - 5:42 am

  Mình đã báo online nhưng chưa nhận được thông tin j bên nyukan thì có phải là báo online thất bại phải không ạ

  • admin - 12/07/2022 - 6:39 am

   Chào bạn, bạn gửi xong chờ vài ngày xem sao bạn nhé. Trong khi chờ thì bạn vào xem tình trạng thông tin của bạn đã đăng ký (届出状況参照) xem sao nha. Chúc bạn sớm nhận được thông báo thành công.

 • Chung - 05/07/2022 - 11:13 am

  Mình trc kia đả dki tk nhưng bh mình muốn báo lại nhưng mà quên mk và id thi phải làm ntn vậy b

  • Chung - 05/07/2022 - 11:52 am

   Mình có vào phần để lấy lại id và mật khẩu thị lại k nhập dc ngày tháng năm sinh, b xem chie giup mình

  • admin - 06/07/2022 - 1:04 am

   Chào bạn, cách lấy lại mật khẩu như sau:
   Bạn vào lại link này: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
   -> chọn 中長期在留者 -> chọn 認証ID・パスワード再通知 ở phía dưới cùng.

   Lấy lại ID và Mật khẩu

   Ở đây bạn cần nhập tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số thẻ gai, mật khẩu nhập 2 lần (mật khẩu có thể chứa các ký tự $%&=@_#*+-?!)
   Bạn nhập xong là có email gửi về.

   Nếu bạn không nhập được ngày tháng năm sinh thì có thể do trình duyệt của bạn, bạn hãy thử trên điện thoại hoặc máy tính khác, trình duyệt khác xem sao nhé.

  • Doannguyen - 30/03/2023 - 10:27 pm

   Trường hợp của mk cũng vậy – ko nhập được ngày tháng năm sinh..ko biết là lỗi ở đâu..mong mọi người giúp đỡ ạ

 • ha soi - 26/06/2022 - 4:21 am

  Mình nhập sai phần nội dung công việc .nên mình đã đang ký lại từ đâu có vấn đề gi không ạ

  • admin - 27/06/2022 - 1:26 am

   Chào bạn, bạn có thể xóa đi và nhập lại bình thường bạn nhé.

 • pham thanh tung - 21/06/2022 - 4:57 am

  sao e ghi địa chỉ nhà vs địa chỉ công ty vẫn báo lỗi a.ad giúp e vs ạ

  • admin - 27/06/2022 - 1:25 am

   Chào bạn, ghi địa chỉ bắt đầu bằng cách chọn nút tìm kiếm từ Tỉnh tới Thành phố,.. cần lưu ý là ô 町名丁目番地等 bạn phải gõ 全角 thì mới được chấp nhận bạn nhé.

 • Bếu - 16/06/2022 - 9:44 pm

  E chào ad lúc e nghỉ cty cũ e khong biết là mình phải báo với nyukan và e cũng chuẩn bị xin viza mới vậy lúc e đi xin viza mới e báo có đc không ạ.

  • admin - 27/06/2022 - 1:20 am

   Chào bạn, không vấn đề gì bạn nhé. Bạn cứ thông báo qua online là được đó.
   Theo luật là trong vòng 14 ngày mình phải thông báo. Nhưng mình thấy có người chậm mấy tháng vẫn thông báo và email Cục gửi về bình thường bạn nhé.

 • ha thinh - 09/06/2022 - 3:20 am

  mình ko thấy nhận dk mail , nhưng kiểm tra ở phần 届出状況 là 完了登録. Thì có tính là hoàn thành ko hả adm hay phải báo lại vậy

  • admin - 09/06/2022 - 4:29 am

   Chào bạn, vậy là được rồi đó bạn. Tuy nhiên email sẽ gửi đến, bạn kiểm tra hòm thư spam, thư rác xem có không nhé. Thông thường thì Cục xuất nhập cảnh sẽ gửi email luôn đó bạn.

 • VO HA MY PHUONG - 28/05/2022 - 6:05 pm

  Trường hợp không nhận được email, nhưng kiểm tra ở phần 届出状況 là 完了登録. Thì coa được ghi nhận không ạ?

  (5/5)

  • admin - 30/05/2022 - 12:29 am

   Chào bạn, vậy là được rồi đó bạn. Tuy nhiên email sẽ gửi đến, bạn kiểm tra hòm thư spam, thư rác xem có lỡ tay xóa nhầm hay không nhé.

  • Phạm Đình Quyền - 14/07/2023 - 9:32 pm

   Anh ơi cho em hỏi em vừa mới đăng kí nghỉ việc thì vào kiểm tra đã hoàn thành hay chưa thí nó lại hiện 登録中 anh ạ. Thế có bị sao k anh

  • admin - 15/07/2023 - 7:28 pm

   Chào bạn, như vậy là họ đang xét duyệt đó bạn. Bạn chờ 1,2 ngày xem lại kết quả bạn nhé.

 • Linh - 18/05/2022 - 8:57 am

  Xin chào.B có thể cho mình hỏi mình đã gửi báo cáo nghỉ việc online nhưng ngày 退職日 mình lỡ viết sai tháng vậy giờ có cách nào để sửa lại ko bạn?

  • admin - 19/05/2022 - 12:21 am

   Chào bạn,
   Bạn có thể sửa lại trong phần 契約 hoặc xóa đi và nhập lại nhé.

  Bình luận

  Please rate

  Nội dung bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
  Email của bạn sẽ không hiển thị. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  *
  *
  *