Đăng ký gửi đơn trực tiếp – Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan

by in Công việc


Nếu bạn chưa thu xếp được thời gian đi thông báo trực tiếp tại Nyukan thì hãy thực hiện Online với hướng dẫn ở bài mình đã viết tại đây: Đăng ký Online – Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan

Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, khi nghỉ việc ở công ty, trong vòng 14 ngày bạn cần thông báo cho Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản (出入国在留管理庁) biết, mọi người hay gọi là thông báo nghỉ việc lên Nyukan. Việc thực hiện trong vòng 14 ngày là cần thiết nhưng nếu vượt quá thì cũng không phải phạm pháp, đây chỉ là thông báo để Cục xuất nhập cảnh nắm rõ thông tin mà thôi.

Trường hợp bạn muốn đi trực tiếp tới Nyukan thông báo thì sẽ được hướng dẫn từ nhân viên ở đó, rất dễ dàng để bạn điền thông tin. Bài viết này mình hướng dẫn cách đăng ký thông báo nghỉ việc, thông báo vào làm công ty mới và cả cách đăng ký hai trường hợp trên trong cùng một tờ đơn.

Bạn nào tự tin tiếng Nhật hãy vào link này để xem hướng dẫn từ Cục xuất nhập cảnh nhé: http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

Các bạn có thể thấy dòng sau: (届出期間: 上記の事由が生じた日から14日以内). Cần thông báo trong 14 ngày từ ngày nghỉ việc.

 

I. Điền đơn thông tin thông báo nghỉ việc

Hãy vào link sau để tải về và điền thông tin: http://www.moj.go.jp/isa/content/930002827.pdf

Đơn ghi thông tin thông báo nghỉ việc

 

Cách ghi rất đơn giản như sau:

1. Thông tin cá nhân (届出人):

– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (NGUYEN VAN A)
– Giới tính (性別): Nam (男) hoặc Nữ (女)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム
– Địa chỉ của bạn (住所地):〒… Ghi giống địa chỉ trong thẻ Ngoại kiều của bạn.
– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số giống trong thẻ ngoại kiều của bạn (Ví dụ: AB12345678DA).
– Tư cách lưu trú (在留資格):Ghi giống trong thẻ ngoại kiều (ví dụ: 技術・人文知識・国際業務)

2. Thông tin công ty:

– Ngày hết hợp đồng với công ty (契約が終了した年月日): Không được chấp nhận nếu bạn ghi khi bạn chưa nghỉ việc.
– Mã số công ty: Gồm 13 chữ số, hỏi văn phòng công ty hoặc bạn có thể tìm mã số đó tại đây (https://www.houjin-bangou.nta.go.jp)
– Tên công ty (契約が終了した機関の名称).
– Địa chỉ công ty (契約が終了した機関の住所地). Số điện thoại công ty.

3. Ghi tên, ngày tháng nộp đơn

– Tên bạn (届出人(本人)の署名): Ví dụ NGUYEN VAN A
– Ngày tháng năm nộp đơn.

4. Thông tin liên lạc của bạn (届出人の連絡先)

– Số điện thoại của bạn (携帯電話番号).

5. Mục này dành cho người mà bạn ủy quyền đi đăng ký (本人以外の者が提出する場合に記入)

Có thể là luật sư hoặc các đơn vị làm dịch vụ giúp bạn. Tự mình đi đăng ký nên bỏ qua mục này nhé.

 

II. Điền đơn thông tin thông báo đi làm công ty mới

Khi bạn đi làm công ty mới, hãy khai báo như đơn đăng ký phía dưới.
Hãy vào link sau để tải về và điền thông tin: http://www.moj.go.jp/isa/content/930002828.pdf

 

Đơn ghi thông tin thông báo chuyển việc, làm công ty mới

 

1. Thông tin cá nhân (届出人):

– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (NGUYEN VAN A)
– Giới tính (性別): Nam (男) hoặc Nữ (女)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム
– Địa chỉ của bạn (住所地):〒… Ghi giống địa chỉ trong thẻ Ngoại kiều của bạn.
– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số giống trong thẻ ngoại kiều của bạn (Ví dụ: AB12345678DA).
– Tư cách lưu trú (在留資格):Ghi giống trong thẻ ngoại kiều (ví dụ: 技術・人文知識・国際業務)

2. Thông tin công ty:

– Ngày ký hợp đồng với công ty mới (新たな契約を締結した年月日): Ghi theo Năm, tháng, ngày.
– Tên công ty (機 関 の 名 称 ), trong đó:
+ 従前の機関: Tên công ty cũ
+ 新たな機関: Tên công ty mới
– Mã số công ty (機関の法人番号(13桁)), trong đó:
+ 従前の機関: Mã số công ty cũ
+ 新たな機関: Mã số công ty mới
– Địa chỉ công ty (機 関 の 所 在 地), trong đó:
+ 従前の機関: Mã số công ty cũ. Số điện thoại.
+ 新たな機関: Mã số công ty mới. Số điện thoại.
– Công việc tại công ty mới (新たな機関における活動の内容): Công việc mà bạn sẽ đảm nhận trong công ty mới. Ví dụ: システム エンジニア

3. Ghi tên chữ ký và ngày tháng nộp đơn (届出人(本人)の署名)

4. Thông tin liên lạc của bạn (届出人の連絡先)

– Số điện thoại của bạn (携帯電話番号).

5. Mục dành cho người mà bạn ủy thác đi đăng ký nên bỏ qua(本人以外の者が提出する場合に記入)

 

III. Điền đơn thông tin thông báo nghỉ việc và thông báo đi làm công ty mới

Nếu bạn đã nghỉ việc, đi vào làm công ty mới và muốn đăng ký thông báo cùng lúc trong cùng một tờ đơn, hãy làm như sau:
Hãy vào đây để tải về và điền thông tin: http://www.moj.go.jp/isa/content/930002914.pdf

 

Đơn ghi thông tin thông báo nghỉ việc và chuyển việc

 

1. Thông tin cá nhân (届出人):

Tương tự như hai phần hướng dẫn trên.

2. Thông tin công ty:

Có hai mục A và B cần điền.

A 契約機関との契約の終了 (Thông tin công ty cũ)
– 契約終了年月日: Ngày hết hợp đồng với công ty cũ
– 法人番号(13桁): Mã số công ty cũ
– 契約が終了した機関の名称: Tên công ty cũ
– 契約が終了した機関の所在地, 電話: Địa chỉ và số điện thoại công ty cũ.

B 新たな契約機関との契約の締結 (Thông tin công ty mới)
– 契約終了年月日: Ngày ký hợp đồng với công ty mới

– Tên công ty (機 関 の 名 称 ), trong đó:

+ 従前の機関: Tên công ty cũ, bạn ghi 同上 cũng được.
+ 新たな機関: Tên công ty mới

– Mã số công ty (機関の法人番号(13桁)), trong đó:

+ 従前の機関: Mã số công ty cũ, bạn ghi 同上 cũng được.
+ 新たな機関: Mã số công ty mới

– Địa chỉ công ty (機 関 の 所 在 地), trong đó:

+ 従前の機関: Mã số công ty cũ. Số điện thoại. Bạn ghi 同上 cũng được.
+ 新たな機関: Mã số công ty mới. Số điện thoại.

– Công việc tại công ty mới (新たな機関における活動の内容): Công việc mà bạn sẽ đảm nhận trong công ty mới. Ví dụ: システム エンジニア

3. Ghi tên chữ ký và ngày tháng nộp đơn (届出人(本人)の署名)

4. Thông tin liên lạc của bạn (届出人の連絡先)

– Số điện thoại của bạn (携帯電話番号).

5. Mục dành cho người mà bạn ủy thác (本人以外の者が提出する場合に記入)

Tự đi đăng ký nên bỏ qua nhé.

 

Trên đây mình đã hướng dẫn cách đăng ký thông báo tình trạng khi nghỉ việc, chuyển việc tại Nhật Bản. Chúc các bạn tìm được cho mình những công việc phù hợp nhất.

 

♥♥♥ Cách tiện nhất là bạn có thể đăng ký Online rất nhanh chóng, tham khảo tại đây nhé: Đăng ký Online – Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới Nyukan

 

Tags: , , , , ,

Bình luận

Please rate

Nội dung bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
Email của bạn sẽ không hiển thị. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*
*
*