Thời gian gia hạn hiệu lực giấy COE mới nhất

by in Kinh nghiệm


Theo thông báo mới nhất từ Cục xuất nhập cảnh ngày 05/07/2021 về hiệu lực của giấy COE (在留資格認定証明書) do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên sẽ được tiếp tục gia hạn thời gian. Cụ thể như sau:

 

Thời hạn cũ Thời hạn được gia hạn mới
1. Tư cách cư trú
Toàn bộ tư cách lưu trú đủ điều kiện
1. Tư cách cư trú
Toàn bộ tư cách lưu trú đủ điều kiện
2. Khu vực áp dụng
Tất cả các quốc gia / khu vực
2. Khu vực áp dụng
Tất cả các quốc gia / khu vực
3. Giấy COE đủ điều kiện
Cấp sau ngày 1 tháng 10 năm 2019
3. Giấy COE đủ điều kiện
Gia hạn tới ngày 1 tháng 1 năm 2020
4. Giấy COE đủ điều kiện, được coi là hợp lệ

・ Được cấp từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019
→ Đã được gia hạn cho đến ngày 30/04/2021

・ Được cấp từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/01/2021
Đã được gia hạn cho đến ngày 31/07/2021

・ Được cấp từ ngày 31/01/2021
Có giá trị trong “6 tháng” kể từ ngày được cấp

4. Giấy COE đủ điều kiện, được coi là hợp lệ

Được cấp từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2021
Gia hạn tiếp cho đến ngày 31/01/2022

Được cấp từ ngày 01/08/2021 đến ngày 31/01/2022
Có giá trị trong “6 tháng” kể từ ngày cấp

 

Chúc mọi người sớm sang Nhật Bản để phục vụ kế hoạch của bản thân đã đề ra nhé.

Tài liệu tham khảo tại: http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

Tags: , , ,

Bình luận

Please rate

Nội dung bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
Email của bạn sẽ không hiển thị. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*
*
*